رئیس متكی به قدرت رسمی است، رهبر متكی به خیرخواهی است. رئیس ترویج دهنده ترس است، رهبر تشویق كننده شور و دلبستگی به كار است. رئیس می گوید “من”، رهبر می گوید “ما”. رئیس، عیب و ایراد را سرزنش می كند، رهبر آن را برطرف می كند. جان ماکسول

 

جملات جذاب و زیبا از جان ماکسول

جملات قصار جان ماکسول

اگر می خواهید عرض خیابان را طی كنید، یك یا دو درجه تغییر مسیر، آسیبی به شما نخواهد زد. اما اگر می خواهید از عرض اقیانوس بگذرید چند درجه خطا در محاسبه می تواند شما را به دردسر بیندازد.جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

درباره طول مدت عمرمان كاری از ما ساخته نیست، اما می توانیم درباره نحوه گذراندن آن تصمیم بگیریم. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

دارندگان دید بلند به هنگام رویارویی با مشكلات با تحمل جنبه های ناگوار و دفع آنها، مشكلات را به فرصت مبدل می كنند. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

بیشتر مردم در دامنه ی كوه، صعود را رها نمی كنند، بلكه آنها در نیمه ی راه صعود را رها می كنند.جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

زیاد كار كردن هنر نیست، هوشمندانه كار كردن هنر است. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

مردم زمانی به دانایی شما اهمیت می دهند كه بدانند به آنها اهمیت می دهید. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

امروز باید گامی شجاعانه بردارید تا فردا به اوج توانایی خود برسید. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

اگر كار دیروز به نظرتان بزرگ می رسد، امروز كار مهمی انجام نداده اید. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

انسان موفق كسی است كه شكست می خورد، اما خود را شكست خورده نمی داند. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

من معتقدم موفقیت زمانی به دست می آید كه یك قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از ناملایمات و سختی ها شكست را بخشی از زندگانی خود بدانیم. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

همه آدمهای موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

دیگران ما را آنگونه می بینند كه ما خودمان را می بینیم. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

پیش از آنكه دیگران شما را باور كنند، شما آنها را باور كنید. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

اشخاص معمولاً به كسی كه به آنها توجه كرده است، علاقه نشان می دهند. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

تنها راه برای درهم شكستن ترس آن است كه با ترس خود روبرو شوید و به آن كاری كه از آن می ترسید، اقدام كنید. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

رهبر خوب پیروان خود را تشویق می كند تا چیزی را به او بگویند كه نیاز به داشتن آن دارد، نه چیزی را كه خوشایند اوست. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

رهبران پیش از آنكه دست مردم را بفشارند، باید قلب آنها را تسخیر كنند. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

هیچ كس رهبری كسی را كه خود را از دیگران بهتر می داند، نمی پذیرد. جان ماکسول

در دنیای كسب و كار، ابزار رهبری حقوق و درآمد است. بیشتر پیروان وقتی پای گذران زندگی به میان می آید، از رهبر خود به خوبی پیروی می كنند. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

در سازمان های داوطلبانه نمی توان پیروان را به زور وادار به همكاری كرد. اگر رهبر نفوذ نداشته باشد، كسی خواسته هایش را پاسخ نمی دهد. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

برای برآوردن میزان هوشمندی یك حاكم، نخستین روش این است كه ببینید چه افرادی را به دور خود گرد آورده است. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

هیچ انسانی كامل نیست، اما آدمهایی كه خیال می كنند كامل هستند هرگز به درد كار تیمی نمی خورند. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

برای ثمربخش كردن رهبری، رهبر باید دیگر همكاران با نفوذ گروه را با خود از نردبان نفوذ بالا ببرد. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

رئیس متكی به قدرت رسمی است، رهبر متكی به خیرخواهی است.
رئیس ترویج دهنده ترس است، رهبر تشویق كننده شور و دلبستگی به كار است.
رئیس می گوید “من”، رهبر می گوید “ما”.
رئیس، عیب و ایراد را سرزنش می كند، رهبر آن را برطرف می كند. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

مسئله این نیست كه بر دیگران اثر می گذاریم یا نه، بلكه آنچه اهمیت دارد چگونگی اثرگذاری است. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

هر پله روی پله قبلی بنا می شود و اگر پله قبلی را از زیر آن بكشند، فرو می ریزد. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

اگر استعداد دارید، اما تلاش و تحرك شما به جایی نمی رسد، احتمالا بر خود مسلط نیستید. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

وقتی كارتان تمام شد، دست از تلاش بردارید، نه وقتی كه خسته شدید. جان ماکسول

¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سخنان جان ماکسول ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤

بزرگترین نبرد انسان علیه ناكامی نبردی است درونی نه بیرونی. جان ماکسول

منبع:jomalatziba.blogfa.com

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/