سفارش گل

پپرومیا از گیاهان همـواره سبز از خانواده ی پیپراسه (فلفلی ها) PIPERACEAE است . دارای گونه های مختلفو اکثرا دارای برگ گوشتی نیمه گوشتی جثه ای کوچک هستند . بیش از چهارصد گونه از این خانواده شناخته شده،منشأ این گیاهان، آمریکای جنوبی (برزیل) و آفریقای جنوبی و آفریقای مرکزی به طور کلی مناطق گرمسیری است؛

حتی دیده شده که در مناطق گرمسیر روی تنه درختان می روید.
این گیاه اما اگر چه افزایش سریعی ندارد، ولی در هر شرایطی در آپارت مان پرورش می یابد. ً آنها را در تراریوم وباغ شیشه ای یا مجموعه ی گل های سبد پرورش می دهند. البته اگر چه تعداد انواع این خانواده خیلی خیلی است، ولی فقط تعداد محدودی مورد توجه قرار گرفته در آبخش مان هاپرورش داده می شوند خاک آنها بایستی خاک پیت (خاک جنگل) باشد تا به خوب ی بیشتر شدن نماید .

با توجه به شکل ظاهری شیوه ی رشد، آنها را به سه گروه تقسیم کرده اند:
▪ گروه اول: بوته ای که دمبرگ های قرمز هستند بعضی هم برگ های گوشتی و قلبی شکل دارند .
▪ گروه دوم: ساقه های بلند و قرمز رنگ می باشند برخی ساقه های گوشتی و برگ های گوشتی دارند لبه یبرگ ها ارغوانی است گاه سطح برگ با موهای بسیار زیاد ظریفی پوشیده شده است .
▪ گروه سوم: گروه بالا رونده که به داربست یا قیم بسته می شوند و بالا می روند، یا این که از اطراف گلدان آویزانمی شوند ساقه های قرمز برگ های ظریف نقره ای بعضی دارای برگ های سبز آبدار هستند وبخصوص برای گلدان های آویز خیلی مناسبند.
▪ مراقبت
گیاه پپرونیا یک ساقه گل دهنده با شاتون های سبز رنگ تولید می نماید که ارزش زینتی ندارد. زمانی که این گیاه به گلمی رود کیفیت برگ ها و زیبا یی گل های آن کمتر می شود. با حذف ساقه های گل دهنده می‌توان گیاه را به طورمرتب به حالت رویشی نونهالی دید .
ـ گرما : این گیاه به سرمای زیاد پایداری ندارد و حداکثر می تواند در زمستان ۱۵ درجه سانتیگراد را تحمل نمایدو در فصل بیشتر شدن دمای ۲۴ – ۳۰ درجه برای آن زیاد مناسب است.
ـ نور: مناطق پرنور یا نیمه سایه اطاق که دور از تابش مستقیم خورشید باشد، مناسب است. این گیاه در زیر اشعه یچراغ فلورسنت پژمرده می شود.
ـ آبیاری : این گیاه نیاز چندانی به آب ندارد. همیشه میزان بسیاری آب در برگ های آن وجود دارد سطح خاک گلدان بین دو آبکمک می بایست کاملاً خشک شود، ولی نباید آبیاری آنقدر به تعویق بیفتد که برگ ها پژمرده شوند. در زمستان به آب ولرم نیاز دارد میزان آبکمک بایستی زیاد کمتر باشد.ریشه آن سطحی است و گسترش چندانی ندارد و در هوای آلوده، زرد و خشک می شود. در صورت آب دادن زیاد اطراف یقه ساقه، سبب پوسیدگی آن می گردد.
ـ رطوبت هوا : میزان رطوبت ضروری حدود ۵۰ درصد است. چنانچه رطوبت گرما سرما از حد خود تجاوز نماید، لکه هایی بر روی سطح برگ ظاهر می گردد و برگ را بی حس می نماید و برگ می افتد.
ـ هر دو ماه یک بار سطح خاک گلدان را خراش دهید تا هوا به درون آن نفوذ نماید در فصل بهار گلدان را درمحیط آزاد در مکانی سایه قرار دهید تا حالت طبیعی را به دست آورد.
ـ خاک : هر اندازه قابلیت نفوذ خاک بیشتر باشد، ریشه و ساقه از پوسیدگی محفوظ خواهد بود. جهت تهیه و تولید خاک، یک سری پیت، یک پارت ماسه یک قسمت خاک باغچه مصرف بکنید کف گلدان میزان ی ماسه و سنگریزه بریزید.
ـ تکثیر : پپرونیای ابلق یا سفید با قلمه های بذر و ساقه تکثیر می¬ شود؛ پپرونیای سبز با قلمه¬ های برگ ساقه تکثیرمی شود. پپرونیای معمولی که گیاهی است با برگ های چروکیده، کاملاً مفرق با گیاهان دیگر این خانواده است و آنرا به یاری برگ های کاملش تکثیر می کنند.
ـ دستور کلی برای تکثیر: در بهار و تابستان از قلمه ی یک ساله گیاه استفاده نمایید. قلمه را به میزان ۴- ۵ سانتیمتر در

ماسه ی شسته فرو بکنید و در مکانی که دمای آن ۱۸ درجه باشد، در تاریکی قرار دهید. در مورد انواع گوشتی آن،

برگ را روی سطح ماسه بخوابانید روی آن ماسه شسته بریزید؛ بعد از مدتی از انتهای رگبرگ ها ریشه ظاهر می

گردد.
ـ زمان مناسب جهت تغییر گلدان، فصل بهار است و خاک مناسب جهت آن مخلوطی از خاک چوب و تورب ماسه

است. گلدان را می بایست در محل کاملاً روشن و دور از اشعه ی مستقیم خورشید قرار داد. در این صورت سنبله گل سفید یا

کرم رنگی تولید می نماید .