قیمت گرفتن:
ما قیمت هر کارتریج را از وب وب سایت تولید کننده اش می گیریم. چنانچه تولید کننده فروش مستقیم کارتریج نداشت ما قیمت کارتریج را از سه یا تعداد بیشتری فروشگاه آنلاین گرفته و معدل این قیمت ها را در نظر می گیریم.

فروش کارتریجتحقیقات:
تمام تولید کننده های پرینترهای جوهر افشان، اطلاعات راندمان کارتریج های جوهرشان را انتشار می کنند –اینکه کارتریج پیش از اتمام چند برگ پرینت می تواند بگیرد.اطلاعات راندمان پرینتی که اکثرا تولید کننده ها انتشار می کنند بر اساس وسائل اندازه گیری استاندارد و پذیرفته شده در این صنعت است، مجموعه مخصوص ای از اسناد که با تنظیمات ویژه ای پرینت می شود تا نتایج در بین مدل های مختلف قابل مقایسه باشد.

محاسبه:
جهت هر رنگ ما قیمت کارتریج را به تعداد صفحاتی که می توان با هر کارتریج پرینت گرفت تقسیم می کنیم تا نرخ هر رنگ جهت هر صفحه پرینت را بدست آوریم.اگر به اضافه کارتریج های معمولی، کارتریج های با راندمان بالا برای پرینتر موجود بود، قیمت های هر دو نوع کارتریج را محاسبه می کنیم.
تعرفه های نهایی جهت هر رنگ به ازای هر صفحه به شما ایده ای از هزینه هایی که جوهر یا تونر در آینده جهت شما در بر خواهند داشت، می دهند. به خاطر داشته باشید که میزان مصرف جوهر شما با توجه به آنچه که به صورت روزانه پرینت می گیرید یا اندازه پرینت گرفتنتان می تواند بسیار زیاد متغیر باشد.

یک پیشنهاد دیگر:
اطلاعات "آنچه که در جعبه به همراه محصول ارائه می شود" را نقد بکنید تا ببینید کارتریج ها یا تونر های جوهر با اندازه کامل به همراه پرینتر عرضه می شود یا کارتریج های با ظرفیت کم که جهت مصرف اولیه به همراه پرینتر عرضه می شوند. تعداد زیاد از پرینترهای ارزان قیمت لیزری یا ال ایی دی (LED) با این کارتریج های کم ظرفیت عرضه می شوند که به این مفهوم است که زود جوهر تمام می کنند.

یک تقابل عجیب:
اگر زیاد پرینت نمی گیرید می توانید سر ته قضیه را با خرید یک پرینتر ارزان قیمت که قیمت جوهرش گـران است به بیاورید، صرفا به این که آنقدر پرینت نمی گیرید که هزینه بسیاری را به خود تحمیل بکنید . ولی بهتر است قبل از خرید چنین پرینتری اطمینان کامل داشته باشید که زیاد پرینت نخواهید گرفت.

تعداد پرینترهای بد خیلی نیست، انتخاب غلط پرینتر است که خیلی اتفاق می افتد:
در قدیم تعداد پرینترهای بد کم نبود ولی در حال حاضر اکثرا پرینترها بسیار زیاد خوب یا حتی عالی هستند ، پرینترهای لیزری و هم پرینترهای جوهرافشان. اما آنچه که با اهمیت است این است که استفاده کنندگان با توجه به نوع نیازشان پرینتر گزینش کنند، و به ویژه با اهمیت است که ببینند آیا جوهر یا تونر آن پرینتر قیمت مناسبی دارد یا نه. هوشمندانه خرید بکنید تا بتوانید به راحتی و با نرخ مناسب پرینت بگیرید